• dinsdag 4 oktober 202213.30 uurtotdinsdag 16 mei 202315.30 uur

15 lessen - dinsdag nm (om de 2 weken)

Vertrekkende vanuit de actualiteit willen we een historisch inzicht geven in het actuele gebeuren. Waarom doen bepaalde feiten zich voor op een bepaald moment? Een paar keren  zal er ook een gastspreker uitgenodigd worden die komt spreken over een bepaald onderwerp.

Enkele behandelde onderwerpen:

  • evolutie van de Belgische instellingen
  • de Verenigde Naties (VN)
  • opbouw van de Europese Unie (EU)
  • prijsstijging en armoede
  • NGO’s (niet-gouvernementele organisaties)
  • economie (inflatie, deflatie, handelsbalans,…)
  • Klimaattop (Klimaatdoelstellingen en het belang voor het milieu)

Locatie

Pionier
Guido Gezellestraat 31B , 2400 Mol