Coaching op maat

Op aanvraag kan DoorElkaar extra ondersteuning geven aan je schoolteam. Er is coaching bij de Schatkamer, de Wonderkamer en de Torenkamer. Je kan ook op maat ondersteuning vragen, in de vorm van een pedagogische studiedag of een lerend netwerk rond interculturaliteit, voor het uitwisselen van visie, aanpak, afspraken …

Prijs:

  • 100 euro per uur of 300 euro per dagdeel
  • gratis voor Molse scholen dankzij de steun van XXX

Meer info en aanvragen: 

Griet Severeyns: vormingscentrum-diversiteit@hivset.be