Praktische info

Je klasbezoek aan het cultuurcentrum

Waar

 • De locaties van voorstellingen en schoolfilms vind je steeds terug op onze website. Check zeker de juiste locatie!

Wanneer

 • We beginnen stipt. Tracht dus tijdig aanwezig te zijn, zodat andere scholen niet moeten wachten.
 • Te laat? Verwittig ons zo snel mogelijk (014 27 24 05). Kunnen we niet langer wachten (er zijn nog andere klassen), dan zijn we genoodzaakt de gereserveerde plaatsen te factureren.

Voorbereiding

 • Twee weken voor elke voorstelling mailen we je alle praktische info, lesmappen e.d. door.
 • Zorg ervoor dat leerlingen weten naar wat ze komen kijken! Een voorbereid publiek is een basisvoorwaarde voor een fijne ervaring.
 • Bij elke schoolvoorstelling op deze website vind je teksten, lesmappen, recensies, foto's en filmpjes om de voorstelling voor te bereiden.
 • Leer de gedragscodes aan en wijs op het live karakter van de voorstelling zodat leerlingen begrijpen waarom smartphones, praten, snoepen, drinken of een toiletbezoek storend zijn.
 • Geef zelf het goede voorbeeld!

Onderweg

 • Gebruik de fietsenstalling: in de Statiestraat voor Schouwburg Rex of de fietsenstalling bij site ’t Getouw.
 • Dinsdagochtend is het marktdag. Je houdt dan best rekening met mogelijke verkeershinder.
 • CANON, cultuurcel van het departement onderwijs, zorgt met het traject Dynamo voor gratis streekvervoer en subsidies. Wij zijn een van de cultuurschakels. Meer info vind je op www.cultuurkuur.be of bij onze jeugdprogrammator Sabine Van Baelen.

Voorstelling

 • Op vraag van de theatergezelschappen mogen de leerlingen meestal pas bij het begin van de voorstelling in de theaterzaal binnen. Toch vragen wij dat alle groepen bij al onze activiteiten zeker 10 minuten vooraf aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd om het juiste aantal deelnemers door te geven en om jassen en tassen (ook van de leerkrachten) in de vestiaire af te geven.
 • We verwachten dat elke leerkracht bij zijn/haar klas plaats neemt en meehelpt om de voorstelling goed en aangenaam te laten verlopen. De artiesten waarderen je inspanningen om de leerlingen te leren hoe ze zich in een theater of filmzaal moeten gedragen.
 • Volg de instructies van onze medewerkers op.
 • Drank en snoep zijn verboden.
 • Smartphones (ook voor leerkrachten) worden uitgeschakeld.
 • Wil je een foto voor je schoolkrant, social media,…? Dan kan dat niet tijdens, maar wel na de voorstelling.

Feedback - Evaluatieformulier

 • We ontvangen graag feedback na jullie bezoek. Het zou fijn zijn het online feedbackformulier even in te vullen zodat we een beter zicht hebben op hoe jullie de voorstellingen en omkadering beleven. Zo kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jullie verwachtingen en noden.

Nog vragen?

 • Voor inhoudelijke toelichting, praktische vragen, kunst- en cultuur of educatieve vraagstukken kan je terecht op 014 27 24 05. Of mail naar sabine.vanbaelen@gemeentemol.be .

Contact