Inschrijven en betalen

Inschrijven

De voorstellingen komen vanaf maandag 23 mei online. Inschrijven kan enkel schriftelijk via het reservatieformulier.

Voor de voorstellingen die nog niet zijn uitverkocht (zie website) is normaal gezien nog wel wat plaats. Wil je nog een voorstelling bijwonen? Mail dan naar sabine.vanbaelen@gemeentemol.be

   

Betaling & annulering 

In september sturen we een definitieve bevestigingsbrief waarop je het juiste aantal leerlingen noteert. Een factuur ontvang je pas na het bijwonen van de voorstelling.

Let op!

  • Bij de inschrijving wordt bijgevolg slechts een schatting van het aantal leerlingen ingeschreven. Vaak stemt dit aantal niet overeen met het werkelijk aantal aanwezigen tijdens de voorstelling. Cultuurcentrum Mol behoudt zich het recht voor, wanneer het aantal onbezette maar gereserveerde plaatsen meer dan 10% van het totale aantal reservaties bedraagt, die plaatsen toch aan te rekenen.
  • Begeleidende leerkrachten (1 per klas/25 lln.) wonen de voorstelling gratis bij en zitten in de zaal tussen hun klas/lln.
  • Bij annulering door de school (steeds schriftelijk) na 30 september factureren we 80% van het aantal ingeschreven leerlingen. Hou dus zeker vooraf rekening met pedagogische studiedagen, sportdagen en andere activiteiten!
  • Kan een voorstelling omwille van overmacht niet doorgaan? Dan verwittigen we je zo snel mogelijk.
  • Het cultuurcentrum komt nooit tussen in de onkosten (o.a. van busvervoer).

Contact