JEF meer dan film

Het cultuurcentrum organiseert filmvoorstellingen voor scholen in zaal ‘t Getouw. We selecteren hiervoor een aantal interessante films met lesmateriaal (over filmproductie, personages, verhaal,…). Deze lesmap wordt aangevuld met opdrachten en uitdagende werkvormen om na de film in de klas verder te werken. Zo prikkel je je leerlingen want een film maakt vaak veel los.

Het lesmateriaal belicht in de eerste plaats de film zelf, zonder meteen te verwijzen naar inhoud. Zowel stijl als inhoud aan bod laten komen, geeft een prikkelende kruisbestuiving, waarbij er heel wat raakvlakken zijn met de vakoverschrijdende eindtermen.

Samen met ˙J˙E.F wordt het lesmateriaal steeds verder uitgediept, zowel op papier als online. Op www.jeugdfilm.be , een website met digitale aanvullingen op elke lesmap, kan je terecht voor stills, YouTube-fragmenten, interviews, quotes… Een handig middel om de leerlingen vóór de film op te warmen of na de voorstelling te laten reageren!

Alle schoolfilms worden visueel ingeleid. ˙J˙E.F gaat hiervoor aan de slag met regisseurs, acteurs, filmkenners…

Toegangsprijs per leerling: 4 euro
Max. 200 leerlingen per vertoning

Film à la carte

Aangezien het filmaanbod vandaag de dag erg groot is, kan je ook à la carte films kiezen. Wij zorgen voor de reservatie van film en zaal. In principe kan je alle films die in België verdeeld worden, aanvragen voor een schoolvertoning. Inspiratie vind je op de website van ˙J˙E.F.

Zoek je een titel rond een bepaald thema? Wij helpen je graag verder! Een aantal films beschikken over specifieke lesmappen of workshops.

Data en uren zijn af te spreken, contacteer sabine.vanbaelen@gemeentemol.be of bel naar 014 27 24 05.

Max. 200 leerlingen per vertoning
4 euro per leerling (incl. lesmap)

Focus Franse Film

Voor de reeks Focus Franse Film selecteert ˙J˙E.F ieder schooljaar een frisse selectie van Franstalige films waarbij een lesmap beschikbaar is, inclusief een Franstalige fiche voor het gebruik ervan in de lessen Frans (i.s.m. ProFFF vzw).

Data en uren zijn af te spreken (sabine.vanbaelen@gemeentemol.be of 014 27 24 05).

Max. 200 leerlingen per vertoning
4 euro per leerling (incl. lesmap)

Contact