Kunstkamer

Het belang van positieve rolmodellen kan moeilijk onderschat worden. De leerlingen bezoeken een voorstelling, waarin zij de kracht van intercultureel samenleven ervaren in al zijn facetten.