Scholen

Kinderen van vandaag zijn het publiek van morgen

Het cultuurcentrum wil een brug slaan tussen onderwijs en de cultuursector. Voor veel kinderen en jongeren is theaterbezoek niet altijd even vanzelfsprekend en is een schoolvoorstelling vaak de eerste kennismaking met theater. Liever dan cultuureducatie te beperken tot een eenmalig theaterbezoek zetten we in op een lange leerlijn met de scholen waarbij cultuureducatie een belangrijke rol speelt.

Voor de leerlingen van zowel het kleuter- en basisonderwijs als het secundair onderwijs heeft het cultuurcentrum een specifiek programma. We brengen een ontroerend, grappig en leerrijk aanbod met bijpassende omkadering waar mogelijk.

Ook na de schooluren stimuleren we scholieren om in klasverband voorstellingen bij te wonen. Met Avondgasten spelen we in op heel wat voorstellingen die jongeren kunnen boeien.

Meer info over alle voorstellingen vind je via de links voor kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs op de website.