Torenkamer

Een reeks van 13 fiches ter ondersteuning van de visieontwikkeling van de school rond diversiteit en interculturaliteit.

Cultuur- en wereldburgerschapseducatie kan aan bod komen in de klas, maar kan ook een plaats krijgen op schoolniveau. Aandacht voor een brede culturele vorming en wereldburgerschapscompetenties kan zo deel uitmaken van het opvoedingsproject en de visie van waaruit een school haar onderwijs wil laten vertrekken.

In het project Wereldklassen proberen we ook de brug te slaan naar de brede schoolpraktijk. De leeractiviteiten die in het project zijn opgenomen, richten zich (soms letterlijk) buiten de klas- en schoolmuren. Zo draagt Wereldklassen de mogelijkheid in zich om in grote of beperkte mate het project schoolbreed te laten leven.

We reiken het schoolteam handvaten aan om met actuele thema’s om te gaan vanuit een gedeelde visie, die enerzijds vaste waarden uitdraagt en anderzijds flexibel nieuwe antwoorden op verandering mogelijk maakt.

Volgende thema’s komen aan bod:

Basispakket

 • vensters op de wereld (onze context)
 • veelvoudige identiteiten
 • verscheidenheid waarderen
 • verwondering troef
 • voorbij vooroordelen
 • verantwoordelijkheid
 • veiligheid
 • vieren en verbeelden

Verdiepingsmodules (met begeleiding)

 • veerkracht
 • valies van thuis
 • verbindend communiceren
 • verdraagzaamheid

Slot

 • visie verbouwen

prijs: 25 euro per kunst-educatief pakket (éénmalig)

 bestelformulier materialen