Voor leerlingen en leerkrachten

  • DE SCHATKAMER: een invulboekje met opdrachten voor leerlingen, ouders en leerkrachten om hun identiteit in kaart te brengen en hierover samen in dialoog te gaan.
  • DE WONDERKAMER: 9 muzische activiteiten waarbij leerlingen en leraren samen nadenken over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Als leerkracht kan je kiezen uit 3 categorieën (in de klas, in de school, in de buurt) die telkens 3 activiteiten bevatten waarin 2 muzische domeinen geïntegreerd aan bod komen.
  • DE KUNSTKAMER: de leerlingen bezoeken een voorstelling, waarin zij de kracht van intercultureel samenleven ervaren in al zijn facetten. Het belang van positieve rolmodellen kan moeilijk onderschat worden.