Voor leerkrachten en directie

  • DE TORENKAMER: een reeks van 13 fiches ter ondersteuning van de visieontwikkeling van de school rond diversiteit en interculturaliteit.
  • HALVE DAG TRAINING met methodieken rond diversiteit
  • STUDIEDAG KUNSTEDUCATIE als hefboom tot wereldburgerschap
  • COACHING OP MAAT van DoorElkaar (optioneel)
  • BOEK IN JE BLOOTJE VOOR DE KLAS: methode voor een veilig klasklimaat door Griet Severeyns