Wonderkamer

In 'Wonderkamer' staat samenwerken en het ontwikkelen van creativiteit centraal. Aan de hand van negen muzische activiteiten zetten we naast het creëren ook in op reflectie en verbinding. In elke activiteit staan één of meerdere muzische domeinen (beeld, dans, drama, muziek, media en muzisch taalgebruik) centraal.
De leerlingen gaan op ontdekking naar de wonderen in de wereld om zo een eigen nieuwe wereld te creëren. Hierbij laten ze zich inspireren door kunstenaars en hun werk met invloeden vanuit heel de wereld.
De grote diversiteit aan achtergronden en talenten van de kinderen staan centraal. De opdrachten vertrekken vanuit de vragen en schatten van het invulboekje Schatkamer
Het onderwerp of thema van de activiteit zet aan tot het nadenken over zichzelf, de ander, de omgeving en de wereld. De activiteiten stimuleren het ontwikkelen van een muzische grondhouding.

Doelen:

  • muzische vorming
  • wereldburgerschap
  • sociale vaardigheden
  • cultureel bewustzijn
  • culturele expressie

Prijs: 50 euro per kunst-educatief pakket (éénmalig)

Bestelformulier materialen